Jubileumconcert in De Doelen: “Dankbaarheid voert de boventoon”

Het is zaterdagavond 26 oktober in De Doelen te Rotterdam, rond elf uur. Ik kom terug van handen schudden en bezoekers gedag zeggen in de dirigentenkamer. Vermoeid, maar vooral vol van dankbaarheid.

Dan denk ik terug aan het eerste moment, dat we het hadden over het jubileumconcert, meer dan anderhalf jaar geleden. Dankbaar dat het allemaal zo kon plaats vinden. Dankbaar voor de organisatoren van het concert. Wat heeft een kleine groep mensen heel hard gewerkt om het mogelijk te maken. Dankbaar voor alle blijde zangers en musici.

Boodschap

Dankbaar dat de boodschap van het concert ook talloze bezoekers zo geraakt heeft. Dankbaar dat we die boodschap zo de wereld in mochten laten gaan. Midden in het uitgaansleven van de wereldstad Rotterdam mochten we met zo veel christenen samenkomen. Wat een zegen. Het mocht een concert worden, waar de dankbaarheid aan God de boventoon mocht zijn.

Dankbaarheid of pijn

Dankbaarheid, moet dat niet voor ons allemaal de boventoon voeren? Als we iets te vieren hebben? Een jubileum, een verjaardag, iets anders. Dat zijn de momenten, dat we vaak dankbaar terugkijken. Soms ook op pijnlijke momenten. Als we het liefste dat we hebben, moesten of moeten loslaten. Soms na een heel lang leven samen, of soms wat korter. Ondanks de pijn die er dan is, toch dat gevoel van dankbaarheid voor wat er geweest is, wat we kregen. Ik weet wel, dat niet iedereen dat kan zeggen. Er zijn ook mensen, waar dan juist de pijn de boventoon voert. Dan is het moeilijk om dankbaar te zijn, maar toch …

God is trouw

Dankbaar, omdat Zijn trouw groot is. Juist vanuit de Bijbel, Zijn Woord, krijgen we dat aangereikt. Dat Woord is vol van Zijn liefde. Ondanks dat wij Hem vaak de rug toekeren blijft Hij trouw in Zijn liefde naar ons toe. Hij laat ons merken wat het grootste wonder is: “Wij mogen er zijn”. De Schepper van alle dingen, Hij zorgt ook voor ons, voor mij. Wij kunnen daar niet bij.

Dankzij Hem

En om die liefde nog duidelijker tot uitdrukking te brengen, gaf Hij Zijn Zoon. Hij kwam naar deze aarde. Hij kwam om onze zonden, niet voor een deel, maar geheel aan het kruis te nagelen, zodat wij die niet verder hoeven te torsen. Nu kunnen we zeggen, dat het goed zit met onze ziel, dankzij Hem.

Nieuw Jeruzalem

En dat is echt nog niet alles. Hij heeft in zijn grote trouw, nog veel meer met ons voor: uitzicht op een nieuw Jeruzalem, met poorten die niet gesloten zijn, maar open staan, om bij ons het verlangen op te wekken om daardoor naar binnen te gaan, daar waar geen droefheid meer is, maar waar de liefde woont en Hij in licht en glorie troont.

Uw dirigent, Jan Quintus Zwart.

Enkele reacties

Een avond in de Rotterdamse Doelen ondergedompeld in heerlijke muziek en koorzang van bijna duizend zangers ter ere van de God van Israël. Bijzonder om dit gebeuren t.g.v. het 35-jarig dirigentenjubileum van Jan Quintus Zwart te mogen meebeleven. Zijn inspirerende en enthousiaste leiding maakte alles tot een feest.

Pim van der Hoff, voorzitter Christenen voor Israël

Doelen 2019. Concert onder leiding van Jan Quintus: een goed en inspirerend concert tot eer van Zijn heilige naam en tot zegen van Israël en de gemeente.

Roger van Oordt, directeur Christenen voor Israël

Dank zij beleefmee.nl was het mogelijk voor ons hier in Amerika de prachtige avond in De Doelen mee te maken. Het was heel bijzonder en onroerend voor ons dit te mogen beleven. Alle koren tesamen, het zingen van het publiek in de zaal, de solisten, het gesproken woord, de mooie selectie van liederen en muziek, allemaal heel bijzonder!!

Wat is toch fijn, dat we op deze manier, ook al zijn we ver weg, de kans hebben om zo’n speciaal programma te kunnen meemaken. We hebben hier wel wat traantjes gelaten.

Nog van harte gefeliciteerd met je 35-jarig jubileum. We hopen dat je dit nog vele jaren mag blijven doen. We wensen je Gods zegen toe op je verdere werk dat was en is een zegen voor velen over de hele wereld.

Bert Diepenveen vanuit de Verenigde Staten

Erg genoten van het jubileum concert van Jan Quintus Zwart in de Doelen. Er waren maar liefst 1.000 zangers van diverse koren waaronder Het Holland-Koor. Gods trouw stond centraal. De collecte was voor het Jaffa-instituut een project wat gesteund wordt door Christenen voor Israël.

Frans de Lange, voorzitter Holland-Koor

Kijk hier het jubileumconcert terug: