Organisatie

Geschiedenis

Het HOLLAND-KOOR is een initiatief van Touroperator Isropa Reizen in Amsterdam, de Stichting Christenen voor Israël in Nijkerk en naar een oorspronkelijk idee van wijlen Arie Pronk. Als dirigent van enkele grote koren en als hoofd afdeling Muziek van de Evangelische Omroep, maar bovenal als vriend van Israël wilde Arie Pronk het Joodse volk bemoedigen met massaal gezongen liederen.

Arie kwam met het plan om met duizend zangers in Jeruzalem te zijn. Hij wilde enerzijds de psalmen van David zingen in verbondenheid met het volk dat in het grijze verleden de dichter en zanger David als koning had. Anderzijds wilde hij in de te zingen liederen ook heenwijzen naar de Zoon van David, de HERE Jezus. Om gezondheidsredenen was Arie Pronk niet meer in staat het plan zelf verder uit te werken.

Het was Gerard van den Nieuwendijk van ISROPA, die in augustus 1989 in een ontmoeting met Pee Koelewijn van de stichting Christenen voor Israël het idee lanceerde om de oorspronkelijke doelstelling van Arie Pronk te realiseren met medewerking van de Evangelische Omroep. De oprichting van het HOLLAND-KOOR was een feit.

In 1991 werd o.l.v. dirigent Martin de Boer met ruim 500 zangers de eerste reis naar Israël gemaakt. Een jaar later volgde de tweede reis.

In 1993 werd Jan Quintus Zwart uit Kampen dirigent van het HOLLAND-KOOR en in 1994 vond de derde reis naar Israël plaats. In dat jaar nodigde de toenmalige burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, het HOLLAND-KOOR uit om in 1996 weer te komen, ter ere van het 3000-jarig bestaan van de stad Jeruzalem als hoofdstad van de staat Israël. Het verzoek was om met 1000 zangers te komen.

In de daarop volgende periode is hard gewerkt om het aantal leden van het koor op te voeren. En dat lukte. In 1996 stond het HOLLAND-KOOR met duizend zangers in Jeruzalem. Indrukwekkend waren de optredens in o.a. Jeruzalem en Tel Aviv. Vele duizen­den Joden waren er getuige van. Onder de inspirerende leiding van Jan Quintus Zwart zong het HOLLAND-KOOR de psalmen van David, samen met het Jeruzalem Symphonie Orkest en de Joodse chazan Asher Hainovitz.

Na 1996 was de EO niet langer rechtstreeks betrokken bij de organisatie van het koor. In het bestuur van de stichting “Christenen voor Israël’ is toen besloten, om het HOLLAND-KOOR een meer permanent karakter te geven. Meindert Leerling stelde zich beschikbaar als manager.

Verder werd het idee geboren om naast Israël ook naar andere landen te reizen. Dat liep samen met de ontwikkelingen bij de Stichting “Christenen voor Israël” om hun werk ook internationaal te organiseren. In 1997 maakte het HOLLAND-KOOR met ca. 300 leden een reis naar Canada (Brits Columbia en Alberta) en de Verenigde Staten (Seattle).

Na 1997 werden de volgende reizen gemaakt:

 • 1998: Israël (t.g.v. 50-jarig bestaan staat Israël) / Wittenberg en Berlijn;
 • 1999: Parijs (met CD-opname in de St. Eustache);
 • 2000: Canada (Ontario) en de Verenigde Staten (Chicago en Detroit);
 • 2001: Engeland en Schotland;
 • 2002: Benelux en Duitsland;
 • 2003: Israël / Noorwegen;
 • 2004: Rijnreis;
 • 2005: Israël;
 • 2006: Tsjechië;
 • 2007: Zuid-Afrika;
 • 2008: Israël;
 • 2009: Jubileumreis i.v.m. 25 jaar dirigent Jan Quintus Zwart;
 • 2010: Zwarte Woud;
 • 2011: Israël;
 • 2012: Zuid Duitsland en Oostenrijk;
 • 2013: Oostenrijk en Slovenië;
 • 2014: Sauerland;
 • 2015: Israël, jubileumreis i.v.m. 25-jarig bestaan HOLLAND-KOOR.
 • 2017: Engeland. TV concert in Royal Albert Hall in London
 • 2018: Israël, concertreis met Family7 TV.
 • 2019: Jubileum Concert Jan Quintus Zwart 35 jaar dirigent 
 • 2020: Start HK-TV wekelijkse online repetities.
 • 2022: Weer terug naar onze repetitielocaties in Voorthuizen, Hoogeveen en Goes!
 • 2023 : Er was een reis naar Israël gepland begin oktober met een groot Felicitatieconcert in Jeruzalem, maar door het uitbreken van de oorlog moest deze op het laatste moment geannuleerd worden. 
 •  

In 2004 werd het HOLLAND-KOOR zelfstandig. De nauwe samenwerking met Christenen voor Israël en Isropa bleef behouden. Ook de doelstelling van het HOLLAND-KOOR bleef ongewijzigd: zingen tot eer van God en ter bemoediging van het Joodse volk, Gods oogappel. Door de verzelfstandiging werd het mogelijk meer de nadruk te leggen op de hoofdactiviteit: zingen.

Het koor verleende medewerking en verzorgde diverse optredens in Nederland o.a. op manifestaties van Chris­te­nen voor Israël en bij andere grote evenementen, oa de Zoeklicht-Toogdag, de EO-Familiedag later de Nederland Zingt dag maar ook het jubileum van Family 7. Daarnaast geeft het HOLLAND-KOOR met grote regelmaat concerten door geheel Nederland.

Omdat de afstand vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar de repetitieplaats Putten als te lang en daardoor belastend werd ervaren, begon het koor in 2004 met repetities op meerdere plekken in Nederland, t.w. Goes en Heerenveen. De repetities in Heerenveen werden na een jaar gestaakt wegens te geringe belangstelling. In Goes groeit het koor gestaag tot een groep van ca 125 zangers. In januari 2011 werd begonnen met repetities in Hoogeveen. Inmiddels komt daar ook een groep van ca 150 zangers eenmaal per 3 weken bijeen om te repeteren.

Het stemt tot grote dankbaarheid, dat het enthousiasme voor het HOLLAND-KOOR overweldigend blijft. Het doel is en blijft: zingen voor Israël, zingen in Israël en zingen met Israël.

Het HOLLAND-KOOR gaat door! Het is één grote groep van vrienden en vriendinnen uit heel Neder­land, die elkaar enthou­siast ontmoet op de koorrepetities, die eenmaal per 3 à 4 weken op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur wordt gehouden in Voorthuizen, Goes of Hoogeveen. Uit alle kerken en kringen. Omdat zij houden van Israël en zingen voor de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus die ons onlosmakelijk met Israël verbond.

Vanwege de corona pandemie werd medio 2020 gestart met de wekelijke online repetities (HK-TV) te volgen via YouTube

En vergeet nooit: wie Israël zegent, zal zelf, naar Gods belofte, gezegend worden.

Bestuur

Het bestuur van het HOLLAND-KOOR is als volgt samengesteld:

 

Beloningsbeleid

Aan bestuursleden en vrijwilligers van Stichting HOLLAND-KOOR wordt geen beloning verstrekt voor hun werkzaamheden als bestuurslid of vrijwilliger.

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling van het HOLLAND-KOOR bestaat uit:

 • Ds L. Wüllschleger (Harderwijk);
 • Ds K. v.d. Kamp (Kampen), Classispredikant PKN Overijssel en Flevoland;
 • Dhr B. Belder (Apeldoorn), voormalig lid van het Europese Parlement voor ChristenUnie/SGP;
 • Ds W.J.J. Glashouwer (Amersfoort), voorzitter Christenen voor Israël Internationaal;
 • Ds G. de Fijter (Kampen), voormalig voorzitter van de synode van de PKN.

 

Erelid

Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2024 in Vianen is door het bestuur van het Holland-Koor, bij monde van voorzitter Hans Schilder, het erelidmaatschap verleend aan aftredend bestuurslid Margje Markerink-Holleman vanwege haar zeer vele werkzaamheden voor het Holland-Koor.