Over ons

Het Holland-Koor is één grote groep van vrienden en vriendinnen uit heel Neder­land. We ontmoeten elkaar enthou­siast op repetities en concerten. De repetities zijn elke 3 à 4 weken op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur, in Voorthuizen, Goes of Hoogeveen. Onze leden komen uit alle kerken en kringen. We houden van Israël en zingen voor de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus. Hij verbindt ons onlosmakelijk met Israël . God zelf heeft het gezegd: wie Israël zegent wordt gezegend .

Doelstelling van de stichting HOLLAND KOOR

De stichting heeft als doel om te zorgen voor één of meer koren, om zo het geestelijk lied uit te dragen tot glorie van de God van Israël en tot bemoediging van het Joodse volk. De stichting doet al het mogelijke om dat te bereiken en daarbij bevorderlijk kan zijn. Het HOLLAND-KOOR zingt voor Israël.

ANBI-status

Het HOLLAND KOOR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan het koor aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-registratienummer van het HOLLAND-KOOR is 8153.07.14. Het HOLLAND KOOR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32099414

Actueel beleid en werkzaamheden

Om de doelen te bereiken doen we het volgende: 

  • Koorrepetities op 3 locaties in Nederland. We zingen psalmen en geestelijke liederen, vaak  ontleend aan  Bijbelse gedeelten die gaan over Israël en de stad Jeruzalem.
  • Geven van concerten in binnen- en buitenland waarbij de missie wordt uitgedragen. Door zang en samenzang en korte meditatie wordt tijdens concerten aan het publiek de verbondenheid met het Joodse volk getoond. We willen bewustwording vergoten dat het Joodse volk door God wordt thuis gebracht in hun eigen land; dat de Bijbel ons oproept tot hulp, troost, bemoediging en steun. 
  • meewerken aan acties van Christenen voor Israël ten bate van het Joodse volk.
  • CD opnames en concerten
  • financiële steun aan projecten in Israël
  • helpen bij de actie ‘Breng de Joden thuis’ van Christenen voor Israël
  • Koorreizen naar Israël om ter plaatse onze verbondenheid te tonen door het geven van concerten.

Fondswerving, beheer en besteding

De fondsen van de stichting komen uit de vrijwillige koorbijdragen van de deelnemers van het koor, uit donaties van donateurs, uit collectes die worden gehouden tijdens repetities en concerten, uit giften die worden over gemaakt, uit catering op repetitielocaties, uit incidentele acties en uit de verkoop van CD’s.

De fondsen en het vermogen worden beheerd door het bestuur, de penningmeester zorgt voor zorgvuldige financiële uitvoering. Onze ANBI status vraagt een nauwkeurige uitvoering. 

De fondsen en het vermogen worden ingezet voor de doelen van het Holland Koor. De financiële verantwoording kunt u downloaden als pdf via onderstaande knop.

DOWNLOAD JAARVERSLAG

Jaarverslag van de activiteiten

In 2022 konden we na de lange lockdowns eindelijk weer zingen. Wat een feest om zo samen te zingen. De repetities in Voorthuizen, Goes en Hoogeveen gingen weer van start. Een eerste concert was  een zonnig Lunchconcert in de prachtige Bovenkerk in Kampen, als onderdeel van de landelijke Korendag. Al gauw volgden  drie gezamenlijke concerten met Christenen voor Israël in Schiedam, Groningen en Vianen.

We  hadden weer de jaarlijkse grote Familiedag van het Holland Koor, in Delft. Samen zijn en samen zingen in de Oude Kerk en genieten van de stad. Het koor is een levendig gezelschap. Daarna een Eindejaarsconcert in december en vlot door naar 2023. Weer drie grote concerten met Christenen voor Israel en ondertussen hard oefenen voor het hoogtepunt: Jeruzalem.  DV 19 oktober 2023 zou Het Holland Koor een geweldig felicitatie concert geven in  de grote Concerthal in de Heilige stad. Da als hoogtepunt van een Koorreis ter ere van het 75-jarige bestaan van de staat Israël. De gruwelijk aanslag op Israël op 7 oktober 2023 leidde tot een abrupt einde van de reis. Maar een week na de aanslag hadden Jan Quintus en Consolo een geweldig Bemoedigingsconcert georganiseerd in de Kamper Bovenkerk met een groot samengesteld Holland Koor. Honderden zangers en zangeressen en een kerk vol met mensen uit alle kerken die juist nu  Israël juist een hart onder de riem staken. Ze gaven ruim € 125.000,- voor het Noodfonds van Christenen voor Israël. Tienduizenden keken en steunden online. In Israël werd de zang gehoord en gevoeld. Dat is het Holland Koor. 

Ondertussen liep  vanaf 2019 ons spaarproject voor Musical Minds, een creatief onderwijsprogramma voor kansarme kinderen in Israël. Dit is een project van het Jaffa Instituut in Israël. Januari 2024 kon Roger van Oordt, honorair consul voor de staat Israël, namens het Holland Koor € 35.000,- overhandigen aan David Portowicz, directeur van het Jaffa Instituut. Juist nu, met de lasten en de druk van de Gaza Oorlog, was dit meer dan welkom. 

Organisatie

Klik hier voor meer informatie over onze geschiedenis, bestuur en comité van aanbeveling.