Over ons

Het Holland-Koor is één grote groep van vrienden en vriendinnen uit heel Neder­land, die elkaar enthou­siast ontmoet op de koorrepetities. Deze worden elke 3 à 4 weken gehouden op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur wordt gehouden in Voorthuizen, Goes of Hoogeveen. Onze leden komen uit alle kerken en kringen. Omdat zij houden van Israël en zingen voor de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus die ons onlosmakelijk met Israël verbond.

En vergeet nooit: wie Israël zegent, wordt zelf, naar Gods belofte, gezegend .

Doelstelling van Stichting HOLLAND-KOOR

De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer koren, om daarmee het geestelijk lied uit te dragen tot glorie van de naam van God en ter bemoediging van het Joodse volk, en het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het HOLLAND-KOOR zingt voor Israël.

ANBI-status

Het HOLLAND-KOOR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan het koor aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-registratienummer van het HOLLAND-KOOR is: 8153.07.14. Het HOLLAND-KOOR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32099414

Actueel beleid en werkzaamheden

Aan de doelstelling wordt uitvoering gegeven door:

  • Koorrepetities op 3 locaties in Nederland. We zingen geestelijke liederen, veelal ontleend aan de Bijbelse gedeelten die betrekking hebben op Israël en de stad Jeruzalem.
  • het geven van concerten in binnen- en buitenland waarbij de missie wordt uitgedragen. Door zang en samenzang en korte meditatie wordt tijdens concerten aan het publiek de verbondenheid met het Joodse volk getoond en de bewustwording op gang gebracht, of indien dit al aanwezig is versterkt, dat
  • het Joodse volk bemoediging en steun nodig heeft.
  • het verlenen van medewerking aan manifestaties van de Stichting Christenen voor Israël.
  • het leveren van een bijdrage aan acties die deze stichting houdt ten bate van het Joodse volk.
  • CD opnames en concerten
  • financiële steun van projecten ten bate van het Joodse volk.
  • Koorreizen naar Israël om ter plaatse de verbondenheid te tonen door het geven van concerten.

Fondswerving, beheer en besteding

De fondsen van de stichting komen uit de vrijwillige koorbijdragen van de deelnemers van het koor, uit donaties van donateurs, uit collectes die worden gehouden tijdens repetities en concerten, uit giften die worden over gemaakt, uit catering op 1 van de repetitielocaties, uit incidentele acties, uit de verkoop van CD’s.

De fondsen en het vermogen worden beheerd door het bestuur waarbij de penningmeester uitvoering geeft aan dit beheer in de praktijk.

De fondsen en het vermogen worden ingezet voor de doelen van het Holland-Koor. De financiële verantwoording kunt u downloaden als pdf via onderstaande knop.

DOWNLOAD JAARVERSLAG

Jaarverslag van de activiteiten

In 2022 zijn we na de lange lockdowns begonnen met een fantastische openings-repetitie in de Joriskerk in Amersfoort. Wat een feest om zo samen te zingen.

De repetities in Voorthuizen, Goes en Hogeveen zijn weer van start gegaan. 14 Mei was een zonnig Lunchconcert in de prachtige Bovenkerk in Kampen, onderdeel van de landelijke Korendag.

Op 4, 18 en 25 Juni drie gezamenlijke concerten met Christenen voor Israël in respectievelijk Schiedam, Groningen en Vianen.

27 Augustus volgt de grote Familiedag van het Holland Koor in Delft. Samen zijn en samen zingen in de Oude Kerk en genieten van de stad. Daarna door naar het Eindejaarsconcert 30 december 2022 en dan, bovenal, op naar Jeruzalem: DV 19 oktober 2023 zingt het Holland Koor in de grote Concerthal in de Heilige stad. Hoogtepunt van een Koorreis ter ere van het 75-jarige bestaan van de staat Israël. God die hen terug brengt eren en loven. Daar zijn wij voor.

Ondertussen loopt vanaf 2019 ons spaarproject door voor Musical Minds, een creatief onderwijsprogramma voor kansarme kinderen in Israel. Dit is een project van het Jaffa Instituut in Israël. In 2023 hopen we in Israël ook andere kinderen en projecten te bemoedigen.

Organisatie

Klik hier voor meer informatie over onze geschiedenis, bestuur en comité van aanbeveling.