Dit was onze Israëlreis 2018!

Met 220 koorleden en musici was het Hollandkoor in oktober 2018 in Israël. Niet alleen om daar allerlei Bijbelse plaatsen te bezoeken, maar ook om van zich te laten horen in concerten. Nog steeds is het enthousiasme om mee te gaan onder de koorleden groot en natuurlijk helemaal als dit jaar wordt gevierd dat Israël 70 jaar bestaat, we zien wat er allemaal in het land gebeurt én hoe Gods beloften voor Zijn volk in vervulling gaan”, aldus Jan Quintus Zwart (dirigent Holland Koor).

Het koor verzorgde diverse concerten met medewerking van Noortje van Middelkoop (panfluit), Jan Lenselink (piano) en Chloë Elsenaar (viool). Eén van de concerten was met en voor het project Sulamot. Sulamot richt zich op kinderen in kansarme gemeenschappen met de minste middelen en de grootste behoeften en helpt hen met muziek waarden en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het Holland-Koor heeft de afgelopen twee jaar specifiek voor dit project gespaard en mocht een cheque overhandigen van € 15.000,-! Een geweldig moment!

Jan Quintus Zwart en Margje Markerink overhandigen een cheque van 15.000 euro voor Sulamot.

Absoluut hoogtepunt was het grote concert ter gelegenheid van 70-jaar Israël in Jeruzalem, waarbij naast hoogwaardigheidsbekleders ook 70 gezinnen aanwezig waren die de Alija hebben gemaakt. Zij werden feestelijk ontvangen en toegezongen. Jan Quintus: “Al met al een indrukwekkende en prachtige reis, waarbij we de Here God danken voor zijn bescherming en zegen.”

Hieronder een aantal reacties van enkele reizigers, zowel van leden als supporters:

“Als toeschouwers hebben we genoten deze dagen. Van Israël en van de concerten. Hoogtepunten: het zingen in de graftuin en op het meer van Tiberias.”

Het was een hele grote wens van ons: Een keer naar het land waar de Heere Jezus 33 jaar heeft rondgelopen. Voor ons was het mooiste moment: varen op het meer van Galilea. Dat meer lag daar toen ook al net zo. De Heere Jezus heeft daar op het water gelopen en aan de oever gepreekt. Daar met twee boten samenkomen en zingen van Hem die zoveel voor ons gedaan heeft.”

“De tocht door Jeruzalem bij avond, de orthodoxe wijk, zo puur. Ik ben sterk onder de indruk van het leven van die mensen.”

“Kippenvelmoment: alleen al de aankomst in Israël. Dat iedereen In de graftuin meezong met een Engelstalige groep: It is well with my soul. En daarna het optreden van het Holland Koor.”

“Wat mij raakte was de dienst bij de zee van Tiberias. Ongeveer op de plaats waar uit de bezetene een legioen was uitgedreven, en die in een kudde varkens was gegaan, hebben wij een overdenking gehoord over deze geschiedenis.”

“Ik vond de dienst met de overdenking van Dolf van der Vegte op de laatste zondag overweldigend.”


“Het diepste punt heb ik fysiek beleefd in de Dode Zee. Door een misstap in een onverwachte kuil naar het strand, viel ik om in het zoute zeewater en kreeg daardoor zeewater naar binnen. Ik was angstig en kon ook niks zien en verloor mijn bril op dat moment. Iemand greep mij bij de hand en leidde mij naar de kant, waar mijn vrouw mij opving. Achteraf vernam ik dat een jonge vrouw mij leidde als door een Gods wonder. Was het niet Gods hand?”

“Een zeer indrukwekkende reis die erg goed was verzorgd. Veel plaatsen bezocht waardoor de Bijbel nog meer “open gaat”. Wat sterk is blijven hangen: Op het meer van Tiberias waar het kortste evangelie ooit klonk als Jezus tegen Petrus zegt: “Kom!”

“Mijn wens om het land te zien waar mijn Heiland is geboren, heeft liefgehad en diep geleden, is gestorven en opgestaan en vanaf de Olijfberg zegenend naar de Vader is gegaan, is in vervulling gegaan. Maar wat een meerwaarde om dan in die omgeving samen te mogen zingen van Gods liefde! En verlangend uit te zien naar zijn wederkomst!”