Spaarproject

Het Holland-Koor heeft zich hard ingezet voor een creatief onderwijsprogramma voor kansarme kinderen in Israël via het Jaffa Instituut. Onder leiding van David Portowicz, zet het Jaffa Instituut zich al vele jaren in voor kansarme kinderen in Israël.

Op 28 januari 2024 hebben wij dit project voltooid.  € 35.000,00 is  ingezameld. De cheque is namens het Holland Koor aan Dr. David Portowicz overhandigd door Roger van Oordt, Honorair consul van de staat Israël en oud-directeur van  Christenen voor Israël. 

Kinderen die uit een thuissituatie komen waar de ouders verslaafd zijn, in de prostitutie of in de gevangenis zitten, en ook kinderen van immigranten die moeite hebben met integratie in Israël.

Het Jaffa Instituut verbreekt de vicieuze cirkel van armoede, door de kinderen nieuw toekomstperspectief te bieden. Dit gebeurt door talloze programma’s, waaronder intensieve naschoolse opvang  voor kinderen in de achterstandswijken van Jaffa (bij Tel-Aviv).

Kinderen krijgen niet alleen opvang, maar ook een dagelijkse warme maaltijd (die ze helaas vaak thuis niet krijgen), psychologische bijstand, therapie, huiswerkbegeleiding en bijscholing, en allerlei programma’s om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Eén van die programma’s is het ‘Musical Minds’ programma: muziekonderwijs voor kansarme kinderen, maar ook training in schilderen, tekenen, beeldhouwen, of bewegingsonderwijs. Het Holland-Koor heeft tijdens de laatste koorreis samen met de kinderen gezongen en gemusiceerd. Een onvergetelijke ervaring. Voor hen, en voor ons.