Word lid
van het Holland-Koor

Sluit u aan bij 500 muzikale Israëlvrienden uit heel Nederland! Het Holland-Koor zingt voor Israël en de God van Israël.